Insider Sprüche

2024 Suffe bis am Zischtig

          Jetzt werds Zischtig
           Eis, zwöi, drüü, muuuaah :*

           Schmüsele

           Schnägge Guetzli nää

           Nei danke, moss emmerno fahre..

 

 

2023 Hopp Frou Gut!

          Oweeowa

          zom Wäg us

          Nei danke, moss no fahre..

          Hani Schnopf ghört?!

 

 

2022 höufed mer doch 

          höufed ehre/ehm doch 

          tschüss, bes morn 

          pfauts der? 

          nüd passiert 

          Pirmin-Tobias 

          

          

2020 Das esch e Setzcar!

          Söigge

          Vöu meh liebi

          Wenn ech du wär ... 

          Kei Ziit, machs mer säuber

          Geits be der? 

           

 

2019  zom wäg us

          ufhöre

          im jonas go rüefe

          de lukas üses leitschof

          norbert fridolin von schnapsi

          wägem ufwand drom

          zägg en amsle

          das esch notürli ou e variante

          jää klar

 

 

2018  afe de

          chaschmer id Chappe schisse

          #deschönscht #dewonderschönscht

          dä / die wetti ned mol vor d'Töre gschesse

          nedemou vellech

          erschine länget

          j'habite e neue car

          Schnetz usdröcke

          usele / inele

 

2017  Maakus

          ech froge mech jo...

          hör ufff

          was spelemer?

          mech nämts baud wonder wär höt no spöut?

          Kaufmann Car Reisen

          Serbien Car Reisen

          Ech wet gärn e Machete

          Theo...The-e-e-o, Theo mach mir ein Bananenbrot

           Minu Minu Minu Minuuu, ä Minuminuminuminuminuuu...

 

2016  Bes so guet

          Cynar

          Das ged mer de gar nüd zdue 

    Omloo

    Schantzi

    Höt dreiemer vou döre

    Gopferdammi nonemou

    Affegeil

  

2015  Das brengt doch nüd

          Du dank der afig vöu mou

          e Höube

          es seiseled echli

          Chacheler zsi, das esch geil